Książka to nie tylko produkt – to dzieło. Pracując nad książką, mamy udział w tworzeniu tego dzieła. Wykonując jej skład, myślimy przede wszystkim o czytelniku, który otwierając książkę, czując papier pod palcami, wdychając jej zapach, chce oprócz treści widzieć harmonię liter, wyrazów, zdań. I właśnie tworzenie tej harmonii jest naszym celem.